Förstasidan Regler Dresscode Om… Biljetter Galleri
2019-11-14

Fuck X-Mas 29e DecSLUTSÅLT / SOLD OUT*

*Vi söker däremot fortfarande medlemmar som vill hjälpa till och där har vi en del entrebiljetter reserverade för denna fest samt framtida fester, se mer här nedanför;
Garderob: 2 el 4 personer (21:30-24:30 och/eller 01:30-03:30 tillsammans med lokalens garderobsansvarige)
Dresscodevärd: Någon extra 21:30-24:30 att hjälpa till att välkomna medlemmar och checka av mot klädkoden.
Roddare: Fler som hjälper till att rodda ner dagen efter tillsammans med oss andra.
Ordningsvakt/Entrevärd: 2 personer mellan 21:30-03:30 då vi får ha eget folk som förr i tiden.

Olika ersättningar gäller såklart för dom olika delarna, så hör gärna av er till oss på Darkside eller via info@dekadance.se för utan oss medlemmar som rycker in och hjälper till så kan vi inte genomföra det vi önskar och vill såklart.

Datum: 29 december 2019
Tid: 18.30-21.00 (Middag) samt 21.00 - 03.00 (Efterinsläpp). Insläppet stänger 24:00/00.00
OBS: Tider är för närvarande preliminära och kan komma att ändras.
Plats: Sjätte Tunnan, Stora Nygatan 43, Stockholm, (T) Gamla Stan

Pris: Middag 495 kr*, efterinsläpp 245 kr
*Antalet middagsbiljetter är starkt begränsat, se till att köpa din i god tid.

Biljetter: Kan endast köpas via www.dekadance.se. Inga biljetter säljs i dörren. Medlemskap krävs. Visa alltid upp ID i entrén!

För att bli medlem i Dekadance, besök www.dekadance.se. Medlemskapet är gratis.

Dresscode: Ordinarie dresscode gäller!

Totalt fotoförbud gäller som alltid, mobiltelefon är endast tillåten inom mobilzonen (när sådan finns)

Året närmar sig sitt slut och Dekadance pyntar Sjätte Tunnan för 2019:s för en gammal traditionsenlig Fuck Christmas-fest.

Festen äger rum på söndag den 29 december, då vi kryper ner i de anrika stenvalven i Gamla Stan som gör sig ypperligt i stearinljusens sken denna tid på året. Passa på att pusta ut efter all änglasång med lite mörkare tonarter under jord. Även om Vargavintern håller oss i sitt strypgrepp är stämningen på Fuck Christmas allt annat än frostig.

Vi startar kvällen med en gemensam middag: bordsserverad medeltidsbuffé. Biljettpriset för middag inklusive fördrink, mat, en dryck till maten (öl, vin eller alkoholfritt) samt inträde till festen är 495 kr och antalet middagsbiljetter är starkt begränsat, så se till att köpa din i god tid!

OBS! Det är mycket viktigt att vi får information om hur många av middagsgästerna som är vegetarianer, allergiker etc. ALLRA SENAST den 15/12. Om du meddelar oss efter det datumet kan vi inte garantera att du får den mat du önskar. Maila till info@dekadance.se

Insläpp till middagen sker mellan 18.30 och 19.00, efter det har vi satt oss för att äta och har stängt insläppet fram till 21.00 då efterinsläppet öppnar. Försäkra dig om att komma i god tid! Samma dresscode gäller för middagen som för efterfesten.

[English]

Date: December 29, 2019
Time: Dinner 18:30 - 21:00, after-party 21:00 - 03:00. Entry closes 24:00/00.00
Location: Sjätte Tunnan Stora Nygatan 43, Stockholm, (T) Gamla Stan


Price: Dinner 495 SEK*, after party 245 SEK. Coat-check is included in the ticket price, no refunds. THE EVENT IS SOLD OUT
* The number of dinner tickets is very limited, be sure to buy your in good time.

Tickets: Can only be purchased through www.dekadance.se . No tickets are sold in the door.

Membership is required. Always show up ID at the entrance! To become a member of Dekadance, visit www.dekadance.se. Membership is free.

Dress code: Regular dress code applies!

Total photo ban as always, mobile phone is only allowed within the mobile zone. If you want to be photographed, ask one of our photographers!

As the year nears its end, Dekadance opens the gates to Sjätte Tunnan for the traditional Fuck Christmas party.

The party takes place on December 29, and as usual, we sneak down into the ancient stone arches in the Old Town, which look excellent in the candle-light at this time of year. Take a breather from all the angelic choruses with slightly darker underground tones. Even if the harsh winter has us in its cold grip, the mood of Fuck Christmas is anything but frosty.

We start the evening with a dinner together: a medieval buffet. The ticket price for dinner including pre-drink, food, a drink for the food (beer, wine or alcohol-free) and entry to the after-party is xxx SEK. The number of dinner tickets is very limited, so be sure to buy yours in good time!

PLEASE NOTE! It is very important that we get information about how many of the dinner guests are vegetarians, have allergies and so on. At the latest on December 15. If you notify us about special food requirements after that date, we cannot guarantee that it will be available. Email to info@dekadance.se

Admission to the dinner takes place between 18.30 and 19.00, after that we have sat down to eat and have closed the entry until 21.00 when the after-party opens, so make sure you to arrive in time! The same dress code applies to the dinner as to the after-party.

Copyright © Dekadance