Förstasidan Regler Dresscode Om… Biljetter Galleri
2014-03-09

Information om medlemskap

Att bli medlem i Dekadance är gratis för de som vill ta del av föreningens arrangemang. Du måste ha fyllt 18 år för att kunna delta i de flesta arrangemang vi anordnar, me kan registrera dig som medlem på vår hemsida från det att du fyllt 15 år.

Vill man engagera sig mer i föreningens arbete är det bara att kontakta någon i styrelsen.

Rösträtt på Dekadance årsmöte och extra årsmöten har alla som varit aktiva i föreningen genom att delta på minst två arrangemang under verksamhetsåret varav minst ett arrangemang som haft dresscode.

Integritetspolicy

Copyright © Dekadance