Förstasidan Regler Dresscode Om… Biljetter Galleri
2018-05-26

Register över behandling


 • Användarnamn och lösenord
  För att du ska kunna logga in på vår hemsida.

 • Medlemsnummer
  Ett löpnummer för att vi ska kunna koppla biljetter, accessrättigheter etc. till ditt konto.

 • Registreringsdatum och senaste inloggningsdatum
  Det datum då du registrerade dig respektive senast loggade in på vår hemsida. Denna information använder vi för att löpande kunna rensa inaktiva medlemmar enligt vår rensningsrutin.

 • Förnamn, efternamn och födelsedatum
  Eftersom vi har slutna tillställningar med åldersgräns behöver vi denna information för att du ska kunna beviljas inträde. Därför är det även viktigt att informationen överensstämmer med den på din ID-handling så du kan legitimera dig i entrén.

 • E-postadress och eventuellt samtycke till e-postnyhetsbrevsutskick
  E-post är det sätt vi vanligtvis kontaktar våra medlemmar och vi behöver därför en giltig e-postadress och huruvida du lämnat samtycke till att vi skickar dig information om kommande tillställningar och liknande via e-post. Specifik, av styrelsen bedömd som extra viktig information (exempelvis kring stadgeförändringar, lagar och förordningar som berör våra medlemmar, eller ärenden som berör den enskilda medlemmen), kan komma att skickas även om du valt att inte ta emot e-postnyhetsbrevsutskick.

 • Mobilnummer
  Vid akuta ärenden, exempelvis vid en sent inställd tillställning, kan vi behöva komma i kontakt med dig via SMS eller telefon, eller i andra fall då vi behöver direkt personlig kontakt med dig.

 • Stad och land
  Denna information använder vi främst för statistik.

 • Kan tänka sig att hjälpa till på fester
  Som ideell förening utan avlönad personal behöver vi våra medlemmars hjälp för att anordna tillställningar. Därför vill vi gärna veta vad du kan tänka dig att hjälpa till med.

  • Körkarl

  • Bärare

  • Plastfolk

  • Ljud/ljusarbete

  • Allmän hantverkare

  • Annat som kan tänkas vara nyttigt

  • Kommentar • Guldmedlem
  Om du har en guldbiljett som är giltig för innevarande år finns en notering om detta.

 • Accessrättigheter
  Till ditt konto finns det kopplat vilka accessrättigheter du har på vår hemsida, t.ex. om du kan:

  • se galleriet

  • ladda upp bilder i galleriet

  • lägga upp nya event

  • administrera medlemsregistret • Biljettinformation
  För varje fest du köpt biljett till sparar vi följande information kopplat till ditt medlemsnummer, för att du ska kunna komma in på festen. Efter festen sparar vi informationen för vår bokföring, samt information om du var på festen (blev avcheckad i entrén) för att kunna ge dig tillgång till galleriet efter festen.

  • Biljettnummer

  • Transaktionsdatum

  • Paysonreferens

  • Avcheckning
 

Copyright © Dekadance