Förstasidan Regler Dresscode Om… Biljetter Galleri
2018-05-26

Integritetspolicy

Varför ska du läsa denna policy?
Denna policy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

Vilken information samlar vi in om dig och hur använder vi den?
Vi samlar endast in den information vi behöver för att du ska kunna anmäla dig till och besöka våra tillställningar, för att du ska kunna logga in på vår hemsida, för att vi ska kunna kommunicera med dig, samt frivillig information kring om du vill hjälpa till i samband med våra tillställningar:

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?
Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Ändamål med behandling Laglig grund
Hantering av medlemskap i föreningen Avtal
Föreningsadministration Avtal
Deltagande i föreningens verksamhet Avtal
Sammanställning av statistik och uppföljning Allmänt intresse
Publicering av material på hemsida och sociala medier Samtycke
Tillträdesförbud Rättslig förpliktelse
Ordningsstörningar och otillåten påverkan Rättslig förpliktelse

Hur länge kommer vi hålla din information?
Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas. På grund av bokföringskrav behöver vi hålla en del av din information i upp till 8 år, därefter kommer den raderas om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Information som vi använder för nyhetsbrevsutskick kommer behållas fram tills den tidpunkt du själv väljer att avprenumerera från dem.

Vilka har tillgång till din information?
Dina personuppgifter hanteras endast av styrelsen och av styrelsen utsedda medlemmar i föreningen. Ingen tredje part har normalt sett tillgång till dina personuppgifter. Undantag är om lagen kräver att vi delar den med myndighet eller liknande. I de fall vi arrangerar tillställningar tillsammans med andra arrangörer kan vi komma att dela de uppgifter som krävs för att du ska kunna bli insläppt på tillställningen, vanligtvis biljettinformation, namn och födelsedatum. Denna information skall efter tillställningen raderas av mottagaren.

Vi har rutiner på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras tryggt och säkert i enlighet med gällande lagstiftning. Mer information kan du få genom att kontakta oss via e-post.

Var lagras din information?
Din information lagras i datacenter inom den Europeiska Unionen.

Vilka är dina rättigheter gällande din information?

 • Rätt till information
  Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.

 • Rätt till rättelse
  Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.

 • Rätt till radering
  Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.

 • Dataportabilitet
  Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT-miljö till någon annan, antingen ett annat företag eller till dig. Detta gäller inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller

 • Ta tillbaka samtycke
  Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot marknadsföring/utskick när som helst. Antingen genom att avprenumerera från meddelandet eller kontakta oss via e-post.

 • Klagomål
  Du kan lämna ett klagomål till Datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.


Hur kan du använda dina rättigheter?
Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via den e-postadress som finns längst ned i denna policy. Om du vill lämna ett klagomål till datainspektionen så behöver du kontakta dem.

Uppdatering av denna policy
Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då publicera den uppdaterade policyn på denna webbsida. Denna policy uppdaterades senast den 22 maj 2018.

Hur du kan kontakta oss
Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller dina rättigheter så kan du kontakta oss på följande e-postadress: info@dekadance.se.

Copyright © Dekadance