Förstasidan Regler Dresscode Om… Biljetter Galleri
2014-02-16

- Dekadance årsmöte 2014 -

Dekadance är som du kanske redan visste en medlemsförening. Detta innebär att styrelsen, och i förlängningen alla vi som arrangerar festerna, utses av dig som är aktiv medlem i föreningen. Detta sker en gång per år på ett medlemsmöte, och oavsett om du varit på våra fester eller inte är du välkommen på mötet!
Mötet kommer hållas på söndag den 16:e februari. Vill du vara med och påverka eller kanske bara se hur föreningen sköts? Anmäl dig i sådana fall till info@dekadance.se senast den 15:e februari! Alla som har anmält sig kommer senast dagen innan mötet att erhålla information om mötets plats, samt kopia av årsmöteshandlingarna.

Obs: För att ha rösträtt på mötet måste du ha deltagit på åtminstone två av våra evenemang det senaste året, varav minst ett med dresscode. För att vi ska hinna verifiera detta, samt skicka ut all information, kommer endast de som anmält sig senast den 15:e februari kunna delta och rösta. För mer information se Dekadance stadgar på http://dekadance.se/news.php?page=1194902480564347

Väl mött!

Styrelsen i Dekadance

Copyright © Dekadance